OmegaOmega

      Om Ohms lag   /   About Ohm's Law

Av  Bengt Lundberg   /   By  Bengt Lundberg

En tvåspråkig sida
A bilingual page

Ohms lag är den mest grundläggande fysiska lagen inom elläran. Den beskriver förhållandet mellan elektrisk spänning, elektriskt motstånd och elektrisk ström. Ohms lag kommer till användning i allt arbete med elektricitet.
Lagen är uppkallad efter den tyske fysikern Georg Simon Ohm (1789-1854). År 1827 tog han fram belägg för förhållandet mellan elektrisk spänning, ström och resistans.
Ohms lag säger att strömstyrkan (flödet av elektroner) är direkt proportionell mot en spänningsskillnad (potentialdifferens) och omvänt proportionell mot ledningens resistans (motstånd). Ett ohm är den resistans genom vilken en volt upprätthåller en ström på en ampere.
Spänningen betecknas U, strömmen I och resistansen R.

   U=I*R   I=U/R   R=U/I

Eftersom elektrisk effekt P, som mäts i Watt (W), är ett resultat av ström och spänning ger också Ohms lag:

 P=I2*R  I=P/U  R=U2/P  U=P/I

    

Ohm's Law is the most basic law within electricity. It defines the relationships between voltage, electric current, and electric resistance.
Ohm's Law is useful in all kind of electronics and electric work.
The law is named after the German physicist Georg Simon Ohm (1789-1854). In the year 1827 he proved the relation between voltage, current, and resistance.
Ohm's Law states that the current (flow of electrons) is directly proportional to the voltage drop (potential difference) and inversely proportional to the conductors resistance. One ohm is the resistance value through which one volt will maintain a current of one ampere.
The voltage (electro motive force) is designated E (or V), the current I and the resistance R.

   E=I*R   I=E/R   R=E/I

Since electrical power P, measured in wattage or watts (W), is a result of current and voltage Ohm's Law also gives:

 P=I2*R  I=P/E  R=E2/P  E=P/I


Kalkylator för Ohms lag   /   Ohm's Law calculator
Skriv in två värden:   /   Enter two values:

 Volt  Volts
Ampere  Amps    
 Ohm  Ohms
   Watt  Watts


Avståndstabell / Table of distances

Konverterare / Converters

Tid och Datum / Time and Date

Senaste uppdatering: 2015-02-26  /  Last update: 26 February 2015

Välkommen till Lundberg & Lagerstedt  /  Welcome to visit Lundberg & Lagerstedt

Mors dag-kort, Grattiskort och kärlekskort.

Läs om Energibesiktning med anledning av energideklaration av byggnader.

Annonser
Android app lågpris
Ex. app-butik för Android med WebView, smart, enkel och billig. Demo-app finns.

---

---

Internetmarknadsföring
från start till mål.

Danska för svenskar

e-handeln idag - Artikel om e-handel, med utvalda butiker för shopping.

Inskrift Webbutveckling, www.inskrift.se
Grundläggande sökmotoroptimering (SEO) till humant pris


   
Tala om för en vän att
du har hittat en bra sida:

   
---
PopVet.se - Populärvetenskap
Svenska TOPPLISTOR på Internet
Att vara affiliate (om annonsering på Internet)
Västra Mälardalen med Köping
Alla lediga jobb i Sverige
© 2004-2015 Bengt Lundberg, Kungsör Sweden    Ohms lag / Ohm's Law  http://www.lundberg-lagerstedt.se/ohm/