Pengar

Att vara affiliate

Om att upplåta annonsplats på Internet

Av Bengt Lundberg

Vi är många som har hemsidor på Internet. En del av oss säljer reklamplats på våra sidor. Vi kallas affiliate (engelska, finns ännu inte något svenskt ord) när vi upplåter en reklamplats på vår sida. Ett affiliateprogram är enkelt uttryckt ett arrangemang i vilket en online affärssida (en internetbutik t.ex.) betalar anslutna, affiliate, ägare av hemsidor en kommission för att skicka trafik till dem. Den som är affiliate länkar vidare besökare till affärssidan och får sedan en avtalad kommission. Ofta ges bara kommission för vad som kallas avslut, d.v.s. ett köp eller liknande. I mindre omfattning förekommer också en liten ersättning för varje unik besökare som en affiliate förser den affärsdrivande sidan med.

Storleken på kommissionen varierar väldigt mycket, vilket är naturligt eftersom det som säljs på Internet också varierar i värde väldigt mycket. En affiliate måste dock alltid bedöma hur pass lättsåld produkten är, inte bara hur hög ersättningen för varje såld vara eller tjänst är. Det är mycket viktigt att välja annonser efter innehållet på sidan, det är helt avgörande för hur stora inkomsterna kommer att bli.

Det vanligaste är att en ägare av en hemsida ansluter sig till ett affiliate-nätverk, vilket fungerar som en mellanhand och har många olika affärsdrivande hemsidor anslutna till sig. Ett affiliate-nätverk sköter all den nödvändiga statistiken, vilken blir omfattande och är viktig eftersom det är den som bestämmer vad annonsören ska betala och hur mycket du som affiliate ska ha. Vissa problem med att exakt mäta trafiken av besökare har funnits och finns. Det beror bl. a. på att vissa s.k. brandväggar spärrar för nödvändiga data, att en del nätsurfare inte accepterar s.k. cookies och att alla datorer, servrar, routrar med mera inte alltid kan fungera felfritt. Som affiliate får man "gilla läget", acceptera att det är så, om man alls ska vara med och få en del av reklam-kakan. Det finns också företag som har ett helt eget affiliateprogram.

Om du vill börja tjäna reklampengar på din hemsida rekommenderar jag att du ansluter dig till något av de största och etablerade affiliatenätverken. De vanligaste affiliatenätverken och deras annonser ser du här nedan och till höger exempel på. Här visas inte alla annonser, det finns många fler och det tillkommer ständigt annonsörer. Det är bara att anmäla sig och titta igenom hela beståndet av annonsörer och sedan kolla av då och då efter nya. TradeDoubler är det äldsta och mest etablerade affiliatenätverket för svenska affiliates. Affiliator har funnits men lagts ned.. Också nätverket Double.se är nedlagt. AWIN, tidigare Zanox, är ett tyskt affiliatenätverk, men fungerar bra för svenskar ändå. Det kostar ingenting att ansluta sig som affiliate, det enda man kan förlora är den intjänade komissionen. Alltså kan den som är osäker ändå ansluta sig till affiliatenätverk, prova hur det går och skaffa sig erfarenheter utan att riskera något. Jag rekommenderar också att du läser och följer med på Webmaster Network där många frågor som berör affiliates kommer upp.

Ansök här till
TradeDoubler (klicka för anmälan):