Konverterare

Svenska till amerikanska måttenheter.
Skriv in ett värde i det ena fältet och klicka på det andra, och vips har du svaret! (Använd alltid decimalpunkt, inte komma)

Converters

American to Swedish units of measurement.
Write a value in one of the feilds and click on the other, there is the answer! (Use decimal point)

Hem
Home
—
Temperatur
Temperature
°C — °F
Tryck
Pressure
bar — PSI
Längd 1
Length 1
cm — in
Längd 2
Length 2
— ft
Längd 3
Length 3
km — mi
Vikt 1
Weight 1
kg — lbs
Vikt 2
Weight 2
— oz
Volym
Volume
— gal
Effekt
Power
kW — Hp
Hastighet
Velocity
kn — km/h

Meter — Fot konverterare / Converter Feet — Meters
1 m = 3.281 fot  /  1 feet = 0.3048 m

Längd 2 / Length 2

ft

m