KundvagnOm e-handel - shopping

Av Bengt Lundberg.

E-handeln, försäljningen av varor och tjänster över Internet, har nu nått den stora massan av människor.

Människor i allmänhet har nu funnit att det är praktiskt och bekvämt att handla över Internet. Tidigare farhågor om osäkerhet och risken att bli lurad har nu genom praktisk erfarenhet mer eller mindre försvunnit. Det faktum att så gott som alla branscher är representerade på Internet och att alltså i princip allting kan köpas via nätet har ytterligare ökat människors intresse för att handla via Internet. Därutöver finns det faktum att nu har praktiskt taget alla möjligheten att använda sig av Internet. Enligt SCB svarar nu 80 % av befolkningen att de har tillgång till Internet. Har man inte egen dator och internetanslutning, så har man oftast släkt eller vänner som har det.

Sammantaget har detta lett fram till en mycket betydande e-handel. År 2005 var omsättningen i e-handeln i Sverige nästan nio miljarder kronor! Prognosen för år 2006 pekar på hela 12 miljarder kronor. Det finns all anledning att tro att ökningen fortsätter den närmaste tiden. Alla branscher är ännu inte lika etablerade med handel på Internet, men de är nu på väg ut på nätet.

För den som fortfarande känner sig osäker inför att handla via Internet finns "Checklista för e-handel" från Konsument Europa med punkter att följa för säkra inköp på nätet. För inköp från andra europeiska länder finns det goda råd och svar på frågor under Konsument Europa som ingår i nätverket European Consumer Centre.

Det finns numera flera mycket bra webbplatser för att jämföra priser på nätet, vi kan rekommendera Prisjakt (prisbelönt för sina prisjämförelser). De är på svenska och fungerar riktigt bra.

Samtidigt har annonseringen på Internet ökat ordentligt och fortsätter att öka. Givetvis är det så att alla företag inser att det är helt nödvändigt att annonsera på Internet, där så stor del av all handel bedrivs. Den vanliga personliga hemsidan kan i dag enkelt förses med annonser med hjälp av de olika "affiliate-nätverk" som finns, läs "Att vara affiliate". För förmedling av direktavtal mellan annonsörer och ägare av webbplatser finns Inskrift annonsplatsförmedling.