Lundberg Music Amateur Center Sweden

 ALL THE LMACS TUNES / ALLA LMACS LÅTAR

LMACS main page  /  LMACS förstasida

All about MIDI  /  Allt om MIDI


PICK A TUNE:  /  (VÄLJ EN LÅT:)

Dancing bar-tender

Deep in the newborn heart/
Djupt i barnets hjärta

En vals om staden vid Arboga å

Sol och sand och långa stränder

You are the only one for me/
Det är bara dig jag vill ha

The voice of my heart

My Freedom/
Min Frihet

Jag hade en gång en båt

Kalliolle kukkulalle

Vem kan segla förutan vind

Havsörnsvals

I will gather violets / Plocka vill jag skogsviol

Har du visor min vän

This list is to be extended. Last update: 15 March 1998
Denna lista kommer att utökas. Senaste uppdatering: 1998-03-15


Welcome to visit Lundberg & Lagerstedt  /  Välkommen att besöka Lundberg & Lagerstedt
A page by Bengt Lundberg  /  En sida av Bengt Lundberg
© 1997-2007 Bengt Lundberg, Kungsör Sweden       http://www.lundberg-lagerstedt.se/lmacs/total_ix.htm