English

LMACS hjälpsida

Allt om MIDI-musik

Kortfattad beskrivning (använd länkarna på den här sidan för bättre information)

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) är ett standardformat med vilket olika elektroniska instrument (synthar, keyboards, datorer mm) kan kommunicera med varandra. DOS suffix är .mid.
MIDI innehåller inga ljudfiler utan kan ses som "notskrift" för digitala instrument (synthesizers).

MIDI-Karaoke är MIDI-filer med sångtext inlagt paring; en kanal som är synkroniserad med melodistämman. DOS suffix är .kar. Om suffixen ändras från .kar till .mid kan alla program som kan spela upp MIDI också spela upp dessa filer.
Det förekommer andra, speciella, format för karaoke, t.ex. Star3 (.st3).

För att kunna spela upp MIDI måste man ha en PC med ljudkort (eller en Macintosh) samt en bra inbyggd synth eller en extern synth ansluten. Tyvärr låter oftast inbyggda PC-synthar och synthar som medföljer enklare ljudkort som speldosor medan synthen i MacOS (QuickTime Musical Instruments) ger samma ljud som en enklare Roland-synth.
PC-ägare bör prova Yamaha Soft Synthesizer.

Specialsida endast för Macintoshägare

Användbara program:

Relaterade MIDI-verktyg och hjälp-länkar för Windows och MacOS:
För alla nybörjare: ABC's of Using MIDI Files
Computer Music vanBasco Karaoke Player
Passport Music Software (MusicTime, Encore and more) Links for Writers of 'MIDI File' Pages
Music Discussion & Help Midi toolkit for Macintosh
NoteWorthy Composer

Frågor? Klagomål? Förslag? Nytt material? Skriv till Bengt Lundberg
Senaste uppdatering av denna sida: 2004-04-14. Uppdateringar har nu upphört.


Welcome to visit  Lundberg & Lagerstedt  Någonting för alla!

© 1997-2023 Bengt Lundberg, Kungsör Sweden       https://www.lundberg-lagerstedt.se/lmacs/