THE TUNE OF YOUR CHOICE
DITT LÅTVAL

 An original LMACS tune
 En LMACS originallåt

Svensk titel:
DJUPT I BARNETS HJÄRTA

English title:
THE NEWBORN HEART

 
   MIDI help
   MIDI-hjälp

  To be able to enjoy the music you need a good soft synthesizer.
  För att kunna njuta av musiken behöver du en bra soft synthesizer.

Svensk text: Bengt Lundberg

English lyrics: Bengt Lundberg

Music: Bengt Lundberg

MIDI: Bengt Lundberg

Karaoke: Bengt Lundberg

©1997 Bengt  Lundberg, Arboga

DESCRIPTION:
A melancholic tune written during a rainy week in the summer of 1994.

Swedish: BESKRIVNING:
En melankolisk visa skriven under en regnig vecka sommaren 1994.

 


In english:
Download... Or use on the web
På svenska:
Ladda ner... Eller använd på nätet
Choose between karaoke file saved as .mid or .kar depending on your plug-in setup.
If nothing happens then reload the page.
Välj mellan karaoke fil sparad som .kar eller .mid beroende på din plugin-uppsättning.
Om inget händer så uppdatera sidan.
English lyrics Svensk text

English version (.kar)

Svensk version (.kar)
English version (.mid) Svensk version (.mid)
Ziped MIDI karaoke file Zippad MIDI-karaoke fil
QT ---> QT Movie-karaoke, svensk
Mac ---> MIDI-karaoke för Mac, svensk
No sheet music yet Inga noter ännu

Any questions? Complaint? Suggestions? New material? Contact Bengt Lundberg
Frågor? Klagomål? Förslag? Nytt material? Skriv till Bengt Lundberg
 Last update of this page: 28 December 2011
  Senaste uppdatering av denna sida: 2011-12-28


Welcome to visit The homesite of Bengt Lundberg
Välkommen att besöka Bengt Lundbergs hemsida

© 1997-2020 Bengt Lundberg, Kungsör Sweden       https://www.lundberg-lagerstedt.se/lmacs/