THE TUNE OF YOUR CHOICE
DITT LÅTVAL


 An original LMACS tune
 En LMACS originallåt

Svensk titel:
JAG HADE EN GÅNG EN BÅT

English title:
 (No english title yet)


 
   MIDI help
   MIDI-hjälp

 To be able to enjoy the music you
 need a good soft synthesizer.
 För att kunna njuta av musiken
 behöver du en bra soft synthesizer.

Lyrics: Cornelis Wreeswijk

Music: Traditional

MIDI: Bengt Lundberg

Karaoke: Bengt Lundberg

©1998 Bengt Lundberg, Arboga


 DESCRIPTION:
 Lyrics with a peace message to an old traditional American melody.

 BESKRIVNING:
 En text med ett fredsbudskap till en gammal traditionell amerikansk melodi.

 In english:
Download... Or use on the web
På svenska:
Ladda ner... Eller använd på nätet
Choose between karaoke file saved as .mid or .kar depending on your plug-in setup.
If nothing happens then reload the page.
Välj mellan karaoke fil sparad som .kar eller .mid beroende på din plugin-uppsättning.
Om inget händer så uppdatera sidan.
Only swedish lyrics available Svensk text

--->

Svensk version (.kar)
---> Svensk version (.mid)
Zip ---> Zippad MIDI-karaoke fil, svensk
QT ---> QT Movie-karaoke, svensk
Mac ---> MIDI-karaoke för Mac, svensk
No sheet music yet Inga noter ännu

  Artikel om e-handel, med utvalda butiker för shopping.  |  Unika Grattiskort.


 Any questions? Complaint? Suggestions? New material? Mail Bengt Lundberg
 Frågor? Klagomål? Förslag? Nytt material? Skriv till Bengt Lundberg
 Last update of this page: 18 April 2005
  Senaste uppdatering av denna sida: 2005-04-18

Welcome to visit The homesite of Bengt Lundberg
Välkommen att besöka Bengt Lundbergs hemsida
  

© 1998-2015 Bengt Lundberg, Kungsör Sweden       http://www.lundberg-lagerstedt.se/lmacs/jaghadix.htm