THE TUNE OF YOUR CHOICE
DIT LÅTVAL

 An original LMACS tune
 En LMACS originallåt

Finsk titel:
KALLIOLLE KUKKULALLE

English title:
 (No english title yet)

 
   MIDI help
   MIDI-hjälp

  To be able to enjoy the music you need a good soft synthesizer.
  För att kunna njuta av musiken behöver du en bra soft synthesizer.

Lyrics: Unknown

Music: Kaj Chydenius

MIDI: Bengt Lundberg

Karaoke: Bengt Lundberg

©1998 Bengt Lundberg, Arboga

DESCRIPTION:
 An old Finish folk song.

 KUVAUS:
 Vanha Suomalainen kansanlaulu.

 BESKRIVNING:
 En gammal finsk folklåt.


In english:
Download... Or use on the web
På svenska:
Ladda ner... Eller använd på nätet
Choose between karaoke file saved as .mid or .kar depending on your plug-in setup.
If nothing happens then reload the page.
Välj mellan karaoke fil sparad som .kar eller .mid beroende på din plugin-uppsättning.
Om inget händer så uppdatera sidan.
Only Finnish lyrics available Finsk text

Finnish version (.kar)

Finsk version (.kar)
Finnish version (.mid) Finsk version (.mid)
Ziped MIDI karaoke file (Finish) Zippad MIDI-karaoke fil, finsk
QT Movie karaoke (Finish) QT Movie-karaoke, finsk
Mac ---> MIDI-karaoke för Mac, finsk
No sheet music yet Inga noter ännu

Any questions? Complaint? Suggestions? New material? Contact Bengt Lundberg
Frågor? Klagomål? Förslag? Nytt material? Skriv till Bengt Lundberg
 Last update of this page: 28 November 2005
  Senaste uppdatering av denna sida: 2005-11-28


Welcome to visit The homesite of Bengt Lundberg
Välkommen att besöka Bengt Lundbergs hemsida

© 1998-2020 Bengt Lundberg, Kungsör Sweden       https://www.lundberg-lagerstedt.se/lmacs/