THE TUNE OF YOUR CHOICE
DITT LÅTVAL


 An original LMACS tune
 En LMACS originallåt

Finsk titel:
KALLIOLLE KUKKULALLE

English title:
 (No english title yet)


 
   MIDI help
   MIDI-hjälp

 To be able to enjoy the music you
 need a good soft synthesizer.
 För att kunna njuta av musiken
 behöver du en bra soft synthesizer.

Lyrics: Unknown

Music: Kaj Chydenius

MIDI: Bengt Lundberg

Karaoke: Bengt Lundberg

©1998 Bengt Lundberg, Arboga

zanox.fi:
Nyt hankkimaan lisätuloja Internetistä zanoxin kautta!


 DESCRIPTION:
 An old Finish folk song.

 KUVAUS:
 Vanha Suomalainen kansanlaulu.

 BESKRIVNING:
 En gammal finsk folklåt.In english:
Download... Or use on the web
På svenska:
Ladda ner... Eller använd på nätet
Choose between karaoke file saved as .mid or .kar depending on your plug-in setup.
If nothing happens then reload the page.
Välj mellan karaoke fil sparad som .kar eller .mid beroende på din plugin-uppsättning.
Om inget händer så uppdatera sidan.
Only Finnish lyrics available Finsk text

Finnish version (.kar)

Finsk version (.kar)
Finnish version (.mid) Finsk version (.mid)
Ziped MIDI karaoke file (Finish) Zippad MIDI-karaoke fil, finsk
QT Movie karaoke (Finish) QT Movie-karaoke, finsk
Mac ---> MIDI-karaoke för Mac, finsk
No sheet music yet Inga noter ännu

  Artikel om e-handel, med utvalda butiker för shopping.  |  Unika Grattiskort.


Any questions? Complaint? Suggestions? New material? Mail Bengt Lundberg
Frågor? Klagomål? Förslag? Nytt material? Skriv till Bengt Lundberg
 Last update of this page: 28 November 2005
  Senaste uppdatering av denna sida: 2005-11-28
Welcome to visit The homesite of Bengt Lundberg
Välkommen att besöka Bengt Lundbergs hemsida
  

© 1998-2015 Bengt Lundberg, Kungsör Sweden       http://bengt.lundberg.pp.se/lmacs/kallioix.htm