THE TUNE OF YOUR CHOICE
DITT LÅTVAL


 An original LMACS tune
 En LMACS originallåt

Svensk titel:
MIN FRIHET

English title:
MY FREEDOM


 
   MIDI help
   MIDI-hjälp

 To be able to enjoy the music you
 need a good soft synthesizer.
 För att kunna njuta av musiken
 behöver du en bra soft synthesizer.

Svensk text: Bengt Lundberg

English lyrics: Bengt Lundberg

Music: Rickard Lundberg

MIDI: Rickard Lundberg

Karaoke: Bengt Lundberg

©1998 Bengt & Rickard Lundberg, Arboga


DESCRIPTION:
A tune that was written for Eurovision Song Contest 1998.
However it didn't enter the finals.

Swedish: BESKRIVNING:
En låt skriven till Eurovision Song Contest 1998.
Den gick dock inte till final.

 In english:
Download... Or use on the web
På svenska:
Ladda ner... Eller använd på nätet
Choose between karaoke file saved as .mid or .kar depending on your plug-in setup.
If nothing happens then reload the page.
Välj mellan karaoke fil sparad som .kar eller .mid beroende på din plugin-uppsättning.
Om inget händer så uppdatera sidan.
English lyrics Svensk text

English version (.kar)

Svensk version (.kar)
English version (.mid) Svensk version (.mid)
Ziped MIDI karaoke file Zippad MIDI-karaoke fil
QT ---> QT Movie-karaoke, svensk
Mac ---> MIDI-karaoke för Mac, svensk
No sheet music yet Inga noter ännu

Nu finns det Presenttips med presenter och prylar i utvalda butiker.


 Any questions? Complaint? Suggestions? New material? Contact Bengt Lundberg
 Frågor? Klagomål? Förslag? Nytt material? Skriv till Bengt Lundberg
 Last update of this page: 10 September 2005
  Senaste uppdatering av denna sida: 2005-09-10

Welcome to visit The homesite of Bengt Lundberg
Välkommen att besöka Bengt Lundbergs hemsida
  

© 1998-2010 Bengt Lundberg, Kungsör Sweden       http://www.lundberg-lagerstedt.se/lmacs/myfreeix.htm