THE TUNE OF YOUR CHOICE

 An original LMACS tune
 En LMACS originall�t

Svensk titel:
PLOCKA VILL JAG SKOGSVIOL

English title:
I WILL GATHER VIOLETS

 
   MIDI help
   MIDI-hj�lp

  To be able to enjoy the music you need a good soft synthesizer.
  F�r att kunna njuta av musiken beh�ver du en bra soft synthesizer.

Svensk text: A Slotte

English lyrics: Tom Fletcher

Music: Traditional

MIDI: Bengt Lundberg

Karaoke: Bengt Lundberg

©1998 Bengt Lundberg, Arboga

DESCRIPTION:
 A very wellknown old tune in Northen Europe.

 BESKRIVNING:
 En mycket välkäd gammal visa i Norden.

 


In english:
Download... Or use on the web
På svenska:
Ladda ner... Eller använd på nätet
Choose between karaoke file saved as .mid or .kar depending on your plug-in setup.
If nothing happens then reload the page.
Välj mellan karaoke fil sparad som .kar eller .mid beroende på din plugin-uppsättning.
Om inget händer så uppdatera sidan.
Choose between karaoke file saved as .mid or .kar depending on your plug-in setup.
If nothing happens then reload the page.
Välj mellan karaoke fil sparad som .kar eller .mid beroende på din plugin-uppsättning.
Om inget händer så uppdatera sidan.
English lyrics Svensk text

English version (.kar)

Svensk version (.kar)
English version (.mid) Svensk version (.mid)
Ziped MIDI karaoke file Zippad MIDI-karaoke fil
QT ---> QT Movie-karaoke, svensk
Mac ---> MIDI-karaoke för Mac, svensk
No sheet music yet Inga noter ännu

Any questions? Complaint? Suggestions? New material? Contact Bengt Lundberg
Frågor? Klagomål? Förslag? Nytt material? Skriv till Bengt Lundberg
 Last update of this page: 18 April 2005
  Senaste uppdatering av denna sida: 2005-04-18


Welcome to visit The homesite of Bengt Lundberg
Välkommen att besöka Bengt Lundbergs hemsida

© 1997-2020 Bengt Lundberg, Kungsör Sweden       https://www.lundberg-lagerstedt.se/lmacs/