THE TUNE OF YOUR CHOICE
DITT LÅTVAL


 An original LMACS tune
 En LMACS originallåt

Svensk titel:
PLOCKA VILL JAG SKOGSVIOL

English title:
I WILL GATHER VIOLETS


 
   MIDI help
   MIDI-hjälp

 To be able to enjoy the music you
 need a good soft synthesizer.
 För att kunna njuta av musiken
 behöver du en bra soft synthesizer.

Svensk text: A Slotte

English lyrics: Tom Fletcher

Music: Traditional

MIDI: Bengt Lundberg

Karaoke: Bengt Lundberg

©1998 Bengt Lundberg, Arboga


 DESCRIPTION:
 A very wellknown old tune in Northen Europe.

 BESKRIVNING:
 En mycket välkänd gammal visa i Norden.

 In english:
Download... Or use on the web
På svenska:
Ladda ner... Eller använd på nätet
Choose between karaoke file saved as .mid or .kar depending on your plug-in setup.
If nothing happens then reload the page.
Välj mellan karaoke fil sparad som .kar eller .mid beroende på din plugin-uppsättning.
Om inget händer så uppdatera sidan.
English lyrics Svensk text

English version (.kar)

Svensk version (.kar)
English version (.mid) Svensk version (.mid)
Ziped MIDI karaoke file Zippad MIDI-karaoke fil
QT ---> QT Movie-karaoke, svensk
Mac ---> MIDI-karaoke för Mac, svensk
No sheet music yet Inga noter ännu

Påskkort, Grattiskort och Inbjudningskort gratis!


 Any questions? Complaint? Suggestions? New material? Mail Bengt Lundberg
 Frågor? Klagomål? Förslag? Nytt material? Skriv till Bengt Lundberg
 Last update of this page: 18 April 2005
  Senaste uppdatering av denna sida: 2005-04-18

Welcome to visit The homesite of Bengt Lundberg
Välkommen att besöka Bengt Lundbergs hemsida
  

© 1998-2015 Bengt Lundberg, Kungsör Sweden       http://www.lundberg-lagerstedt.se/lmacs/plockaix.htm