THE TUNE OF YOUR CHOICE
DITT LÅTVAL

 An original LMACS tune
 En LMACS originallåt

Svensk titel:
Sol och sand och långa stränder

English title:
 (No English title yet)

 
   MIDI help
   MIDI-hjälp

  To be able to enjoy the music you need a good soft synthesizer.
  För att kunna njuta av musiken behöver du en bra soft synthesizer.

Lyrics: Bengt Lundberg

Music: Bengt Lundberg

MIDI: Bengt Lundberg

Karaoke: Bengt Lundberg

©1997 Bengt Lundberg

DESCRIPTION:
 A ballad in shuffle rhythm about summer holidays in Denmark.

Swedish:  BESKRIVNING:
 En ballad i shufflerytm om semester i Danmark.

 


In english:
Download... Or use on the web
På svenska:
Ladda ner... Eller använd på nätet
Choose between karaoke file saved as .mid or .kar depending on your plug-in setup.
If nothing happens then reload the page.
Välj mellan karaoke fil sparad som .kar eller .mid beroende på din plugin-uppsättning.
Om inget händer så uppdatera sidan.
Only Swedish lyrics available Svensk text

--->

Svensk version (.kar)
---> Svensk version (.mid)
Zip ---> Zippad MIDI-karaoke fil, svensk
QT ---> QT Movie-karaoke, svensk
Mac ---> MIDI-karaoke för Mac, svensk
No sheet music yet Inga noter ännu

Any questions? Complaint? Suggestions? New material? Contact Bengt Lundberg
Frågor? Klagomål? Förslag? Nytt material? Skriv till Bengt Lundberg
 Last update of this page: 10 September 2005
  Senaste uppdatering av denna sida: 2005-09-10


Welcome to visit The homesite of Bengt Lundberg
Välkommen att besöka Bengt Lundbergs hemsida

© 1997-2020 Bengt Lundberg, Kungsör Sweden       https://www.lundberg-lagerstedt.se/lmacs/