THE TUNE OF YOUR CHOICE
DITT LÅTVAL


 An original LMACS tune
 En LMACS originallåt

Svensk titel:
Ingen svensk text šnnu

English title:
THE VOICE OF MY HEART
Female and male versions


 
   MIDI help
   MIDI-hjälp

 To be able to enjoy the music you
 need a good soft synthesizer.
 För att kunna njuta av musiken
 behöver du en bra soft synthesizer.

Music: Bengt Lundberg

Lyrics: Bengt Lundberg

MIDI: Bengt Lundberg

Karaoke: Bengt Lundberg

©1997 Bengt Lundberg, Arboga Sweden


DESCRIPTION:
A slow, somewhat down-hearted, tune written in the late summer of 1995.

 In english:
Download... Or use on the web
På svenska:
Ladda ner... Eller använd på nätet
Choose between karaoke file saved as .mid or .kar depending on your plug-in setup.
If nothing happens then reload the page.
Välj mellan karaoke fil sparad som .kar eller .mid beroende på din plugin-uppsättning.
Om inget händer så uppdatera sidan.
English lyrics, male version
English lyrics, female version
Ingen svensk text šnnu
English, male version (.kar)
English, female version (.kar)
Ingen svensk version (.kar)
English, male version (.mid)
English, female version (.mid)
Ingen svensk version (.mid)
Ziped MIDI-karaoke file, english Ingen svensk version
No sheet music yet Inga noter ännu

 Any questions? Complaint? Suggestions? New material? Contact Bengt Lundberg
 Frågor? Klagomål? Förslag? Nytt material? Skriv till Bengt Lundberg
 Last update of this page: 10 September 2005
  Senaste uppdatering av denna sida: 2005-09-10

Welcome to visit The homesite of Bengt Lundberg
Välkommen att besöka Bengt Lundbergs hemsida
  

© 1997-2010 Bengt Lundberg, Kungsör Sweden       http://www.lundberg-lagerstedt.se/lmacs/tvoiceix.htm