LMACS GAMLA
SVENSKA LÅTAR

(Old tunes in swedish)


LMACS main index

LMACS mainwindow

All about MIDI


  VÄLJ EN LÅT:

   (Pick a tune)

En vals om staden vid Arbogaå

Jag hade en gång en båt

Vem kan segla förutan vind

Havsörnsvals

Plocka vill jag skogsviol

Har du visor min vän