LMACS GAMLA
SVENSKA LÅTAR

(Old swedish tunes)
LMACS main index
LMACS mainwindow
All about MIDI
  VÄLJ EN LÅT:
   (Pick a tune)

En vals om staden vid
Arboga å

Jag hade en gång en båt  
Vem kan segla förutan vind  
Havsörnsvals  
Plocka vill jag skogsviol  
Har du visor min vän