Clock

Om Tid och datum

Av Bengt Lundberg. En tvåspråkig sida

Clock

About Time and date

By  Bengt Lundberg. A bilingual page

Tid / Time:  

har namnsdag i Sverige.

2023 är perioden för sommartid 26/3-29/10.
Sommartid upphör den 29/10 klockan 03.00.
Tiden anges då som klockan 02.00 Normaltid (vintertid). (Om inget beslut om ändring kommer innan dess.)

InternetTime är nu:  
The Internet Time is now:  
@674 .beats

InternetTime är ett decimaltidssystem uppfunnet av Swatch och MIT. Det delar in ett dygn i 1000 slag, varje slag är ekvivalent med ca 86,4 sekunder. Tidszoner ignoreras, så att @715 är samma tid i Sydney som i Stockholm.

Internet Time is a decimal time system invented at Swatch and MIT. It divides the day into 1,000 beats, each equivalent to about 86.4 seconds (0:01:26). Time zones are ignored, so @715 is the same time in Sydney as in London.

Bra länkar om tid och datum:     Good links about time and date:
Kalibrering av tidtagarur vid riksmätplats     Calibration of stopwatches at The National Laboratory
(Bara på engelska)     The World Clock - Time Zones
(Bara på engelska)     The World Time Server
(Bara på engelska)     Time conversion
Akademialmanackan     (Only in Swedish)
(Bara på engelska)     The 10000-year calendar

Tala om för en vän att
du har hittat en bra sida: